BG Hukuk ve Danışmanlık

Avukat Beyza Gökçen Şahin

Bize Ulaşın

Hakkımda

Avukat Beyza Gökçen Şahin 1998 yılında Kadirli’de dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Kadirli Anadolu Öğretmen Lisesi’nde eğitim görmeye başlamış olup lise son sınıfta Çukurova Koleji’ne geçiş yaparak buradan mezun olmuştur. Akabinde İngiltere’de bulunan “Cavendish School at English” kurumunda İngilizce eğitimi almıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış olup 2020 tarihinde Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Yasal stajını İstanbul Barosu’nda tamamlayan Avukat Beyza Gökçen Şahin, stajını tüm alanlarını Meva Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde tecrübe etme fırsatı bularak efektif şekilde, çalışmalarında Aile Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Tapu ve Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında deneyim kazanarak başarıyla tamamlamıştır.

Günümüze kadar Bakırköy Adliyesi yanında bulunan Avukat Beyza Gökçen Şahin Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde hizmet vermeye devam etmektedir.

free Template

Neden Biz?

Genç ve dinamikliğimizin yanı sıra tecrübelerimizin bize kattığı güç ile amacımız, sizlerin yaşadığı zorlu süreçleri profesyonel bir şekilde atlatmanız için sizlere yardımcı olmaktadır.

free Template free Template
Aile Hukuku

Medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Türkiye'de aile hukuku, Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"ta düzenlenmiştir. Aile kurumu ayrıca Ceza Hukuku'nun koruması altındadır.

İnsanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir.

Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

İcra ve iflas hukuku, bir hukuk dalıdır. Peki, icra iflas hukuku nedir? İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, Boşanma ve Soybağı davalarının yürütülmesi, Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi, Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi, Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması, Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü, Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi alanlarında hizmet sunulmaktadır.

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetler içerisinde; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yer almaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları: Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması İflas Erteleme Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,

İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri, Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, Tüketicinin şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek, Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması, Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü.

Gayrimenkul Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Ceza Hukuku

Avukat Beyza Gökçen Şahin Hukuk Bürosu’nun faaliyet gösterdiği ceza hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her aşamasını büyük bir titizlik ve itina ile takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.

İdare Ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.

Miras Hukuku

Muris muvazaası, Tenkis davası, Taksim sözleşmesi, Miras sözleşmesi, Mirasın reddi, Veraset ilamı, Vasiyetnamenin iptali, Terekenin tespiti davası, Ortaklığın giderilmesi davası.

Zorunlu Arabuluculuğa Tabi İşlemler

Zorunlu arabuluculuğa tabi hizmetler: İşçi-işveren uyuşmazlıkları, Ticari alacaktan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Tüketici alacaklarına tabi uyuşmazlıklar.

Sigorta Hukuku

Sigorta Tahkim Komisyonu, Zarar tazmini, Trafik kazaları, Zorunlu trafik sigortası, Kasko sigortaları.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İletişime Geçin

  • Email av.gokcensahin@gmail.com
  • Telefon 0553 504 9222
  • Adres Osmaniye Mahallesi Mine Sokak
    Numara: 5 Daire: 4
    Bakırköy / İstanbul